NT

TUIN-& LANDSCHAP

Ontwerp   I    Beplanting   I    Advies

Project:

Opdrachtgever:

Ontwerp

Status:

De veenkoloniale tuin

Particulier

2013

Schetsfase

Veenkoloniale tuin

Een tuin aan het water in een nieuwe wijk van Veendam. Het concept voor deze tuin is geïnspireerd op de veenkoloniën. Ooit was deze plek één groot veenmoeras met veenmos op de natte delen en heide met berkenbomen op de drogere delen. Hierna is het gebied met de schop ontgonnen door het graven van kaarsrechte kanalen. Inmiddels, twee eeuwen later, maakt dat alles weer plek voor iets nieuws. Barbapapa vormige eilandjes met luxueuze woningen aan het water. In dit ontwerp refereert de nieuwe tuin naar wat hier ooit was, hoogveen en rechte lijnen.

Principe schetsjes van de lokale geschiedenis. Binnen twee eeuwen is het gebied ook twee keer drastisch veranderd.

In het tuinontwerp is het hoofdpad dat naar de vlonder loopt als een ontginningsas in een hoogveengebied. Op dit diagonale pad lopen haaks natuurstenen muurtjes die het hoogte verschil opvangen. De beplanting bestaat uit grassen, heide, riet en berkenbomen. Zo zorgt de beplanting voor een geruisloze overgang naar het omringende landschap. De plas van Langebosch.

Afbeelding van het voorlopige schetsontwerp.

Referentie foto van berkenbomen.

Grassen, heide en stuikgewas in een hoogveen

gebied.