NT

TUIN-& LANDSCHAP

Ontwerp   I    Beplanting   I    Advies

Visie

Eenvoud en harmonie zijn belangrijke uitgangspunten wanneer er een ontwerp wordt gemaakt. Wij zijn van mening dat een tuin in harmonie moet staan met de woning en het omringende landschap. Dit betekent dat het ontwerp vaak geënt wordt op bestaande en historische kenmerken. Ook de materialen en beplantingskeuze is vaak geïnspireerd op de omgeving. Door deze manier van ontwerpen ogen de tuinen logisch, als een verlengstuk van de woning dan wel het aangrenzende landschap.

 

In mijn ontwerpen probeer ik ook altijd zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Dit betekent dat bestaande, al aanwezige, materialen op een creatieve manier worden hergebruikt. Ook zorg ik altijd dat het regenwater in een tuin kan infiltreren.

 

 

Daarnaast wordt er natuurlijk rekening gehouden met:

- De wensen van de klant.

- Zon/schaduw

- Grondsoort

- De stijl van de woning

- Zichtlijnen

- De bestaande beplanting

 

Het belangrijkste is dat u een goed gevoel heeft bij het ontwerp. Tijdens het ontwerpproces zal er regelmatig een moment worden ingepland om de voortgang met u te bespreken.

 

 

 

© Niels Tepper    I    2013   I   Tuinarchitectuur    I     kvk nr: 57575037